GIZA NEWS số T10/2022

Tạp chí nội bộ của tập đoàn

Nội dung chi tiết

GIZA NEWS số T9/2022

Tạp chí nội bộ của tập đoàn

Nội dung chi tiết

GIZA Group

Với khát khao nâng tầm giá trị Việt, Giza Group hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp có quy mô hàng đầu, hoạt động hiệu quả, phát triển chủ động và sở hữu hệ sinh thái ngành nghề tương hỗ

Nội dung chi tiết