BSM Bắc Lâm Thao

Địa chỉ: Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
Diện tích: 43 ha
Dịch vụ cung cấp:
Cho thuê đất công nghiệp
Nhà xưởng cho thuê, kho Logistic

Tìm hiểu thêm

BSM Sông Công

Địa chỉ: KCN Sông Công 2, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Diện tích: 9.6 ha
Dịch vụ cung cấp:
Cho thuê đất công nghiệp
Nhà xưởng cho thuê, kho Logistic

Tìm hiểu thêm

BSM Đồng Văn I

Địa chỉ: KCN Đồng Văn I, Phường Bạch Thượng, TX Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Diện tích: 3 ha
Dịch vụ cung cấp:
Cho thuê nhà xưởng

Tìm hiểu thêm

BSM Châu Sơn

Địa chỉ: KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, TX Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Diện tích: 1.7 ha
Dịch vụ cung cấp:
Cho thuê đất công nghiệp
Nhà xưởng cho thuê, kho Logistic

Tìm hiểu thêm

BSM Quán Lào

Địa chỉ: CCN Quán Lào, TT Quán Lào, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa
Diện tích: 72 ha
Dịch vụ cung cấp:
Cho thuê đất công nghiệp
Nhà xưởng cho thuê, kho Logistic

Tìm hiểu thêm

BSM Hưng Yên

Địa chỉ: CCN Đình Cao, Huyện Phủ Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Diện tích: 19.5 ha
Dịch vụ cung cấp:
Cho thuê đất công nghiệp
Nhà xưởng cho thuê, kho Logistic

Tìm hiểu thêm