Nhà máy HAAST Hà Nam 1

Địa chỉ: Đường D5, KCN Đồng Văn I, P. Bạch Thượng, TX. Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Tìm hiểu thêm

Nhà máy HAAST Hà Nam 2

Địa chỉ: Đường D5, KCN Đồng Văn I, P. Bạch Thượng, TX. Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Tìm hiểu thêm